Valse Favorite – Piano | Nhất Khánh

  • Tác phẩm: Valse Favorite – Piano
  • Tác giả: Mozart
  • Biểu diễn: Nhất Khánh – 7 Tuổi
  • Học viên Tại Trung tâm Phát Triển Tài Năng Kids Music.
  • —————————————————————–
  • TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG KIDS MUSIC
  • Cug cấp và Đào tạo Piano – Organ – Guitar – Thanh Nhạc chuyên nghiệp.
  • Địa chỉ 1766 Đại lộ Hùng Vương – Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ
  • Điện thoại 0929.636.999
Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!