Đây là kênh Giáo Dục và Tin tức của Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Kids Music. Chúng tôi chuyên đào tạo các chuyên ngành Piano, Organ, Guitar cho mọi lứa tuổi. Cung cấp thiết bị Nhạc Cụ, Âm thanh, Ánh Sáng.

Địa chỉ 1698 Đại Lộ Hùng Vương Việt Trì Phú Thọ

Hotline 0986244838