Tuyển sinh lớp âm nhạc cho mọi lứa tuổi tại Việt Trì

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG TÀI NĂNG KIDS MUSIC THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ÂM NHẠC CHO MỌI LỨA TUỔI: – Nhạc công cấp tốc. – Âm nhạc cơ bản. – Lý thuyết âm nhạc cơ bản, nâng cao. – Piano …