Nguyễn Xuân Thắng
(Piano – Organ – Lý thuyết)

  • Họ tên: Nguyễn Xuân Thắng
  • Trình độ chuyên môn: Đại Học Âm Nhạc
  • Tốt nghiệp tại: Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
  • Bằng tốt nghiệp: Giỏi

Viết bình luận của bạn

Các trường bắt buộc được đánh dấu*