Nguyễn Mạnh Thế
(Organ)

  • Họ tên: Nguyễn Mạnh Thế
  • Trình độ chuyên môn: Đại Học Âm Nhạc
  • Tốt nghiệp tại: Trường Đại Học Hùng Vương
  • Bằng tốt nghiệp: Giỏi

Viết bình luận của bạn

Các trường bắt buộc được đánh dấu*