Thông báo tuyển sinh lớp Âm Nhạc tại Bãi Bằng – Phù Ninh – Phú Thọ

#KIDSMUSIC_THÔNG_BÁO Theo nguyện vọng của quý phụ huynh cũng như định hướng phát triển của trung tâm. Nay chúng tôi đã chính thức mở thêm lớp Đào Tạo & Triển Tài Năng Kids Music tại thị trấn Phong Châu – …