KHÔNG ĐỨA TRẺ SINH NÀO SINH RA ĐÃ LÀ THIÊN TÀI

“Thiên tài” không phải dựa vào yếu tố di truyền hay “trời phú” như một số người vẫn nghĩ. Sự phát triển trí não và khả năng tư duy của trẻ phụ thuộc vào cách giáo dục, chăm sóc và …